کارآفرینی اشتغال

چرا استعداد یابی؟ !!!!!!!

به منظور کمک به مدیریت منابع انسانی و سازمانها ، ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ،سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی مدیریت مناسب را در استخدام ،جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند.

 


 • استعدادیابی ، آموزش و توانمندسازی بانوان کارآفرین ، مشاوره و حمایت از تولید و توسعه بازاریابی فروش محصولات

  در این حوزه سرمایه های سرگردان اعضا جذب و مدیریت شده و با ایجاد صندوق خرد محلی ضمن بهره مندی از تسهیلات هم افزایی مالی صندوق کارآفرینی امید از فرصتهای کارآفرینی اعضا نیز حمایت شده و با سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش محصولات اعضا باعث رفع مشکل سرمایه در گردش و در نتیجه رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد.

با جذب و مدیریت کمکهای مالی مردمی و هدایای نقدی خیرین نیکوکار و هدایت آنها به سمت حمایت از تولید ، ضمن ایجاد ارزش افزوده و ارتقای کیفیت معیشت مردم ، ارائه خدمات رفاهی نیز مفید تر خواهد شد.


 • استعدادیابی، مشاوره و هدایت شغلی و آموزش مهارتهای کسب و کار

 • در این حوزه کارآفرینان استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی ضمن کسب مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار از لذت اشتغال و خودکفایی نیز بهره مند گردند.

 • شناسایی افراد توانمند، متخصص و علاقمند به کارآفرینی و کسب و کار
 • در این حوزه علاقمندان به اشتغال و کارآفرینی و کسب و کار، در قالب قراردادهای کارآموزی و کارورزی در پروژه ها و محیطهای واقعی کسب و کار مشغول بکار شده و ضمن کسب تجربه و سابقه کار ، برای اشتغال و کارآفرینی آنها نیز مقدمات لازم فراهم میشود.

 • حمایت از توسعه فعالیت های کارآفرینی خصوصا درعرصه مشاغل خانگی و
 • در این حوزه خیرین جهادگر اجتماعی بر اساس سوابق و تجربیات و تخصصی که دارند شناسایی شده و در بخشهای مختلف از خدمات قابل ارائه در قالب مشاوران افتخاری بهره برداری و انتقال دانش و تجربه خواهند شد.

 • مشاوره بازاریابی، هدایت به سمت برند سازی و فروش محصولات تولیدی
 • در این حوزه برای محصولات تولیدی طرحهای تحت پوشش ایجاد شناسنامه و تولید محتوا شده و از طریق دایر نمودن  نمایشگاه های موقت و دایمی و ایجاد سامانه اینترنت نسبت به بازاریابی و معرفی خدمات و فروش محصولات اقدام خواهد شد