ویژه آموزش و توانمند سازی

  • گام آموزش:
  • متقاضیان وارد سامانه اینترنتی www.ideshow.ir شده و پس از 1- عضویت در سامانه و 2- انتخاب دوره مورد نظر و 3- تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام و 4- پرداخت هزینه مربوطه، میتوانند 5- بر اساس گزارش تکمیل فرایند ثبت نام و داونلود فایل راهنما و کلیک لینک مقابل گزینه داونلود فایل، در آموزش دوره که بصورت آنلاین خواهد بود شرکت نموده و پس از پایان دوره و 6- قبولی در آزمون مربوطه 7- گواهینامه دریافت نمایند.
  • جهت ثبت نام، دوره های مورد نظر زیر را کلیک نمایید