صندوقهای کسب کار

مهمترین اهداف “صندوق‌های کسب و کار خرد محله ای”

 • تبدیل گروه‌های پس‌انداز صرف به تیم‌های کسب و کار و گروه‌های شغلی.
 • تجهيز پس‌انداز خانوارهاي عضو
 • افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد از طريق پرداخت وام‌هاي كوچك براي انجام فعاليت‌هاي درآمد‌زا.
 • دسترسی آسان به منابع مالی.
 • تقویت اقتصاد خانواده­های کم برخوردار.
 • اشتغالزایی، ایجاد و حمایت از کسب و کارها.
 • تقویت روحیه مشارکتی در کسب و کارهای جمعی و مشارکتی
 • ایجاد ارزش آفرینی در محصولات تولیدی اعضای صندوق‌ها.
 • تلاش در ایجاد ماهیت قانونی صندوق‌های کسب و کار خرد محله ای به شرکت‌های تعاونی و حمایت از آنها در تأمین نیاز مالی جهت بازار فروش محصولات تولیدی توسط اعضاء از طریق آموزش‌ها.
 • کمک به حفظ و پایداری شرکت‌های تعاونی در راستای ایجاد اشتغال پایدار.

ارکان صندوق و شرح وظایف:

 • اعضای صندوق‌ها، زنان و مردان شهری هستند که ساکن همان محلات یا محلات مجاور یا در یک نهاد محلی دارای پرونده مددجویی ( مانند خیریه و بهزیستی و … ) می‌باشند.
 • حداقل سن برای اعضای صندوق ۱۸ و حداکثر ۶۵  (۷۵ سال)سال تمام می باشد. (توانایی انجام کار را داشته باشد).
 • تعداد اعضای هر صندوق وفق توافق می‌بایست حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ نفر باشد که در چند گروه شغلی تقسیم شوند.

ساختار صندوق‌ها متشکل از اعضای صندوق، هیأت مدیره – صاحبان امضاء (ارکان) به شرح زیر می‌باشند:

 • انتخاب هیأت مدیره توسط اعضای صندوق
 • صاحبان امضاء (ارکان) شامل: رئیس (مدیر)، نایب رئیس(حسابدار)، دبیر(منشی) صندوق و ناظر می باشند.
 • تمام ارکان آموزشهای تخصصی و عمومی را فرا میگیرند و یک نفر از ارکان به عنوان مربی آموزشها را به سایر اعضای صندوق انتقال می دهد.

آموزش مهارت به تسهیلگران و ارکان و اعضای صندوق:

پس از افتتاح حساب صندوق های خرد محله ای تشکیل شده توسط مجریان معرفی شده از سوی سازمان، دوره‌های آموزشی کارآفرینی، آشنایی با کسب و کارهای نوین همچنین آشنایی با مبانی حقوقی جهت کارکرد تعاونی ها و … با هماهنگی صندوق و سازمان برای تسهیل‌گرها و ارکان صندوق‌ها و اعضای صندوق ها( بصورت موردی) با رعایت موارد زیر، برگزار خواهد شد.

معرفی اساتید و کارآفرین‌های برتر در ارایه آموزش‌ها و انتقال تجربیات خود به مربیان و تسهیل‌گران.سرفصل کارگاه‌های آموزشی شامل: معرفی کسب و کارهای نوین ، تولید بر مبنای بازار، معرفی استارتاپ‌ها، بازاریابی و فروش، حقوقی و دوره آموزشی آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری پایه و روشهای مدیریت صندوق هاآموزش‌های عمومی شامل روش‌های مشارکتی، خلق ایده کسب و کار و مبانی و تدوین طرح کسب وکارآموزش‌های مهارتی در زیر بخش‌های فنی و حرفه ای با هماهنگی سازمان و از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای یا آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای پیشنهاد خواهد شد. تبصره۱) برگزاری دوره‌های آموزشی با هماهنگی صندوق و سازمان به صورت حضوری یا آموزش از راه دور (ویدیو کنفرانس) برگزار می گردد.


 • افتتاح حساب صندوق
 • ارکان صندوق‌های مالی خرد محله ای با تکمیل فرم نمونه صورتجلسه انتخاب ارکان (صاحبان امضاء) که دارای امضاء و اثر انگشت اعضای صندوق و تایید مجری یا تسهیلگر سازمان است جهت افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه به شعب صندوق مراجعه می نمایند.

افتتاح حساب با عنوان “حساب پس انداز مشترک حقیقی کد ….. – صندوق خرد محله شهری بدون کارتنزد شعب صندوق کارآفرینی امید” جهت ارکان صندوق‌ها (رییس صندوق، نایب رئیس و منشی صندوق)  ۲ امضاء از ۳ امضاء انجام می‌پذیرد.


 • آموزش اعضای صندوق
 • پس از افتتاح حساب صندوق های خرد محله ای تشکیل شده توسط مجریان معرفی شده از سوی سازمان، دوره‌های آموزشی کارآفرینی، آشنایی با کسب و کارهای نوین همچنین آشنایی با مبانی حقوقی جهت کارکرد تعاونی ها و … با هماهنگی صندوق و سازمان برای تسهیل‌گرها و ارکان صندوق‌ها و اعضای صندوق ها برگزار خواهد شد.

سرفصل کارگاه‌های آموزشی شامل: معرفی کسب و کارهای نوین ، تولید بر مبنای بازار، معرفی استارتاپ‌ها، بازاریابی و فروش، حقوقی و دوره آموزشی آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری پایه و روشهای مدیریت صندوق


 • اعطای تسهیلات به اعضا
 • پس از اعطای وام توسط صندوق کارآفرینی امید و تجمیع آن با سرمایه صندوق‌های محلات شهری، ارکان این صندوق­ها بر اساس اولویت‌های تعیین شده و بر اساس نوع فعالیت، نسبت به اعطای تسهیلات داخلی به گروه‌های شغلی مشخص شده یا افراد دارای ایده فرصت ساز در صندوق اقدام می‌نماید. توزیع تسهیلات داخلی می‌بایست عادلانه بوده و همه گروه‌های شغلی از تسهیلات بهره‌مند گردند و همه اعضای گروه در یک زمان از تسهیلات استفاده نکنند.