آموزش مجازی

چرا آموزشهای مجازی !!!!!!!

مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی دوره آموزشی بلند مدت یا تشکیل کلاسهای حضوری می گردد و از طرفی در صورت انجام این طرح ، سنجش مهارتهایی که کارکنان یا متقاضیان واجد آنها میباشند نیز کمک موثری در مدیریت منابع انسانی سازمانها می باشد و همچنین ایجاد دوره های آموزشی ضروری و حذف دوره های غیر ضروری و جهت دهی آنها ، باعث خواهد شد که نیل به سمت اهداف سازمانها آسان شود.

به منظور کمک به مدیریت منابع انسانی و سازمانها ، ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ،سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی مدیریت مناسب را در استخدام ،جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند.


آیا به این فکر کرده اید که آموزشهای خود را در بستر اینترنت راه‌اندازی نمایید؟

شما می‌توانید مرکز آموزش مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

 


 • ایجاد بستر انتشار محتوا
 • ایجاد انگیزه محتوا تولید برای اشخاص
 • ویرایش محتوای تولیدی توسط ویراستاران
 • سازماندهی محتوای تولیدشده و راهبری آن

 • برگزاری کلاسهای مجازی
 • کمک به توسعه درآمدزایی فردی و سازمانی
 • حل معضل مربیان در آموزش اثر بخش
 • پرورش و تقویت آموزشگاههای خود راهبر

 • کارآفرینی برای محتوا سازان
 • انگیزه سازی برای بهبود کیفیت محتواها
 • تبلیغات کارآفرینی توسط کارآموزان
 • نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و توسعه

 • استفاده چند باره محتوا 
 • کتاب الکترونیک ، جزوه Network+ ، جزوه بخشنامه دولتی ، تغییر سرفصلهای آموزشی دانشگاهی ، هنرستانی و استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و  …